Kościół > Kościół w parku
Pocztówka wydana nakładem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Zakłady Wytwórcze Fotowidokówek w Jaśle, fot. G. Russ. Bez obiegu.
Facebook
Twitter
Google+