Willa Leliwa > Leliwa rewers
Widokówka wydana nakładem Marcelego Nadziakiewicza, Rymanów. Wykonawcą kartek była firma Platin Crayon.O.L.-M., 569:04. Korespondencja z 22 lipca 1904 r., d.a.