Kolonia Lwowska > Lecznicza Kolonia w Rymanowie
Jedna z nielicznych widokówek Rymanowa Zdroju wydana w kolorze po 1904 r. Klisza była wyraźnie retuszowa, a następnie podkolorywana z domalowanymi ręcznie elementami. Brak jest informacji o nakładcy i wydawcy. Jest to widokówka o tzw. krótkim adresie (k.a.). Korespondencja z 22 listopada 1934 r.
Facebook
Twitter
Google+