Willa Zofia > Willa Zofia
Pocztówka wydana nakładem Marcelego Nadziakiewicza w Rymanowie. Druk „Akropol” Kraków. Bez obiegu, k.a. Widokówka fotograficzna z albumiku oraz wydana na kartonie w kolorze brązowym w 1929 r.