Rymanowska bibliografia


2010
Michalak A., 2010, Współczesna architektura drewniana i jej korzenie, Akademia Sztuk Pięknych, Kraków (praca magisterska)

2009
Dębicka M., Kociuba A., 2009, Rymanów - zaciszna kraina, Poznaj swój kraj, nr 4-6 (552-554), str. 46-47

Dębiec T., 2009, Rymanowska coca-cola, n.m.p. Magazyn Turystyki Górskiej, nr 5 (98), str. 46-49

2006
Kuśnierz K., Kuśnierz-Krupa D., 2006, Rymanów Zdrój. W obronie krajobrazu kulturowego, Wiadomości Konserwatorskie, nr 19/2006, str. 50-54

Przybylska-Krukar B., 2006(?),Studium funkcji uzdrowiskowo-turystycznych dla planu przestrzennego zagospodarowania Rymanowa Zdroju, www.gimrym.republika.pl

Winid B., Lewkiewicz-Małysa A., 2006, Wody mineralne Rymanowa Zdroju - zależności między składnikami chemicznymi w okresie ostatnich dziesięciu lat, w: Gospodarka Surowcami Mineralnymi, tom 22, zeszyt 1, s. 51-71

2004
Kardasińska I., 2004, Atrakcyjność turystyczna Beskidu Niskiego i Magurskiego Parku Narodowego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Jarosław (praca dyplomowa)

2003
Gryżewska A., 2003, Możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Rymanowie Zdroju, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Warszawa (praca dyplomowa)

2002
Kaczmarska E., 2002, Uzdrowisko i jego przestrzeń społeczna: wybrane zagadnienie przestrzenne polskich uzdrowisk karpackich w aspekcie integracji europejskiej, Zeszyty Naukowe, Architektura nr 46, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków

WsteczDalej
Facebook
Twitter
Google+