Inne > Całostka Cp 87 z kasownikiem Rymanów rewers
Całostka z 1938 r., nazwa emisji: Król Kazimierz Jagiellończyk. Korespondencja z 1939 r.
Facebook
Twitter
Google+