Inne > Karta korespondencyjna rewers
Korespondencja z 8 czerwca 1934 r.
Facebook
Twitter
Google+