Kolonia Przemyska > Kolonia Przemyska
Pocztówka wydana nakładem Marcelego Nadziakiewicza, Rymanów. Korespondencja z 11 lipca 1938 r.
Pierwsze kolonie przemyskie organizowane były przez przemyskiego lekarza szkolnego, społecznika, pioniera higieny i pedagoga. Liczyły po około 50 dzieci. Przez wiele lat w tym budynku mieścił się Ośrodek Szkoleniowy PCK. Od 16 grudnia 2003 r. ma tu swoją siedzibę Zakład Aktywności Zawodowej PSOUU. Archiwalne zdjęcia z Koloni Przemyskiej znajdziesz tutaj.
Facebook
Twitter
Google+