Kolonia Przemyska > Ośrodek szkoleniowy P.C.K.
Pocztówka wydana nakładem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Zakłady Wytwórcze Fotowidokówek w Jaśle, fot. G. Russ. Korespondencja z 18 sierpnia(?) 1959 r.
Facebook
Twitter
Google+