Źródło > Pijalnia
Pocztówka wydana przez Biuro Wydawnicze „RUCH”. Produkcja: PTTK Zakłady Wytwórcze Fotowidokówek
w Jaśle, fot. D. Zawadzki. Bez obiegu.
Facebook
Twitter
Google+