Źródło > Statua przy źródle
Pocztówka wydana nakładem K.P. w Krośnie, fot. Strachocki. Nr 263, bez obiegu.
Facebook
Twitter
Google+