Aglomeracja Rymanów

Aglomeracja to teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków (art. 43 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [Dz.U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.])

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji [Dz.U. z 2014 r., poz. 995]

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych

Uchwała nr XLIV/917/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Rymanów
Załącznik nr 1 - Część opisowa propozycji planu aglomeracji Rymanów
Załącznik nr 2 - Część graficzna propozycji planu aglomeracji Rymanów

Uchwała nr 357/8558/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dniu 10 czerwca 2014 r. wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Rymanów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Rymanów

Uchwała nr XLVIII/1005/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Rymanów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Rymanów
[Dz. U. Woj. Podkarpackiego z dnia 10 lipca 2014 r., poz. 1954]OLD:
Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego nr 136/06 z dnia 11.12.2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rymanów [Dz. U. Woj. Podkarpackiego z dnia 13.12.2006 r. Nr 150, poz. 2508, str. 11424]
Wstecz
Facebook
Twitter
Google+