Poniżej zamieszczam Plan Rymanowa-Zdroju z 1906 r., który pochodzi z książki dra Eugeniusza Wajgiela pt. „Rymanów-Zdrój 1876-1906”. Reprint niniejszego planu został zamieszczony w V tomie „Rocznika Rymanowa Zdroju”. Powyższy plan można również zobaczyć w serwisie issuu.com w postaci „interaktywnej”.
Plan został opracowany przez Anetę Cedro.