Książki, albumy, przewodniki, informatory i inne on-line cd.


Iwonicz i jego okolice z sześcioma widokami
Władysław Bełza
Zarząd Zdrojowy w Iwoniczu
Kraków - Lwów - Warszawa 1885

Kolej Brzozów-Rymanów
Paweł Biedka
Sanok 1910

Uzdrowiska polskie. Przewodnik po uzdrowiskach zrzeszonych w Związku Uzdrowisk Polskich
Związek Uzdrowisk Polskich
Warszawa 1932

Przemysł uzdrowiskowo-letniskowy i turystyczny w Karpatach
Stanisław Leszczycki
Komisja Naukowych Badań Ziem Wschodnich
Warszawa 1938

Przewodnik dla podróżnych. Hotele, pensjonaty, uzdrowiska w Polsce. 1935-1936
Wydawnictwo Polskiej Agencji Telegraficznej
Warszawa 1935

Na pograniczu łemkowsko-bojkowskiem. Z 1 mapą, 29 rycinami i 9 tablicami
Jan Falkowski, Bazyli Pasznycki
Towarzystwo Ludoznawcze
Lwów 1935

O Łemkowszczyźnie
Walery Geotel (red.)
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Kraków 1935

WsteczDalej