Willa pod Matką Boską > Zespół sanatoriów im. Janka Krasickiego rewers
Pocztówka wydana przez Biuro Wydawnicze „RUCH”, fot. J. Korpal. Korespondencja z 7 września 1972 r.
Facebook
Twitter
Google+