Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rymanów Zdrój”

Uchwała Nr XXXIX/380/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 12 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rymanów Zdrój”
brak jest uchwały w wersji elektronicznej, dostępny jest tylko protokół
Dz. U. Woj. Podkarpackiego z dnia 20 października 2006 r. Nr 129, poz. 1767 (www)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rymanów Zdrój” został opracowany przez Biuro Urbanistyczne "Maria Modzelewska" z Nowego Sącza (zobacz rysunek planu).

Uchwalone zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rymanów Zdrój”:

Uchwała Nr XV/127/08 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój”
Dz. U. Woj. Podkarpackiego z dnia 25 marca 2008 r. Nr 23, poz. 569 (www)

Uchwała Nr XXIV/220/08 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój”
Załącznik nr 1
Dz. U. Woj. Podkarpackiego z dnia 9 marca 2009 r. Nr 13, poz. 295 (www)

Uchwała Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój”
Dz. U. Woj. Podkarpackiego z dnia 24 marca 2011 r. Nr 35, poz. 777 (www)

Uchwała Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój”
Dz. U. Woj. Podkarpackiego z dnia 16 marca 2011 r. Nr 29, poz. 682 (www)

Uchwała Nr VII/79/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój”
Dz. U. Woj. Podkarpackiego z dnia 12 maja 2011 r. Nr 66, poz. 1223 (www)

Uchwała Nr VII/80/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój”
Dz. U. Woj. Podkarpackiego z dnia 12 maja 2011 r. Nr 66, poz. 1224 (www)
WsteczDalej
Facebook
Twitter
Google+