Zdrój i okolice > Widok ogólny
Pocztówka wydana przez Biuro Wydawnicze „RUCH”, fot. J. Jastrzębski. Obieg.
Facebook
Twitter
Google+