Zdrój i okolice > Widok ogólny rewers
Pocztówka wydana nakładem Marcelego Nadziakiewicza, Rymanów. Korespondencja z 5 lipca 1937 r.
Facebook
Twitter
Google+