Dworzec Gościnny > Dworzec Gościnny rewers
Pocztówka wydana nakładem Kolonii rymanowskiej. Wykonawcą kartek była drukarnia W.A. Szyjkowskiego
we Lwowie. Obieg.
Facebook
Twitter
Google+