Dworzec Gościnny > Dworzec Gościnny rewers
Pocztówka wydana nakładem Marcelego Nadziakiewicza, Rymanów. Korespondencja z 8 sierpnia 1937 r.
Facebook
Twitter
Google+