Dworzec Gościnny > Dworzec gościnny w Rymanowie rewers
Pocztówka wydana nakładem Marcelego Nadziakiewicza w Rymanowie. Korespondencja z 15 lipca 1902 r., długi adres, numer seryjny kartki 55322.
Facebook
Twitter
Google+