Dworzec Gościnny > Dworzec Gościnny rewers
Pocztówka wydana nakładem Marcelego Nadziakiewicza w Rymanowie. Korespondencja z 29 czerwca 1924 r., k.a.
Facebook
Twitter
Google+