Zdrój i okolice > Kościół Zakładowy
Pocztówka wydana nakładem Marcelego Nadziakiewicza w Rymanowie. Wykonawcą kartek były Zakłady Reprodukcyjne „Akropol” Kraków XXII. Bez obiegu.