Kościół > Park z kościółkiem
Pocztówka wydana nakładem K.P. w Krośnie, fot. Strachocki. Bez obiegu.
Facebook
Twitter
Google+