Kościół > Kaplica
Pocztówka wydana nakładem Składnicy Kółek Rolniczych w Rymanowie. Wykonawcą kartek były Zakłady Reprodukcyjne „Akropol” Kraków XXII. Bez obiegu. Widok od strony północnej.
Facebook
Twitter
Google+