Łazienki > Łazienki
Pocztówka wydana nakładem Składnicy Kółek Rolniczych w Rymanowie. Wykonawcą kartek były Zakłady Reprodukcyjne „Akropol” Kraków XXII. Widokówka przedstawia Łazienki po odbudowie w latach dwudziestych XX w. Bez obiegu, k.a.
Widokówka była wydana w kolorze brązowym, a następnie w ciemnozielonym.
Facebook
Twitter
Google+