Łazienki > Łazienki
Widokówka z lat trzydziestych, fot. St. Naruszewicz. Korespondencja z 31 lipca 1947 r.
Facebook
Twitter
Google+