Łazienki > Łazienki
Pocztówka wydana przez Biuro Wydawnicze „RUCH”, fot. D. Zawadzki. Produkcja PTTK - Zakład Wytwórczy „Foto-Pam” w Jaśle. Korespondencja z 25 marca 1964 r.