Łazienki > Łazienki
Pocztówka wydana nakładem Składnicy Kółek Rolniczych w Rymanowie. Wykonawcą kartek był „Akropol” Kraków.
Widokówka przedstawia Łazienki po odbudowie w latach dwudziestych XX w. Bez obiegu, k.a.
Facebook
Twitter
Google+