Łazienki > Sanatorium I
Pocztówka wydana przez Biuro Wydawnicze „RUCH”, fot. Z. Postępski. Korespondencja z 6 maja 1972 r. Obecnie Szpital Uzdrowiskowy „Eskulap”.
Facebook
Twitter
Google+