Łazienki > Sanatorium Dziecięce
Pocztówka wydana nakładem Foto-Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, fot. G. Russ. Bez obiegu.
Facebook
Twitter
Google+