Willa Leliwa > Sanatorium Dziecięce im. M. Fornalskiej
Pocztówka wydana na zlecenie Biura Wydawniczego „RUCH”, fot. J. Russowa. Produkcja PTTK - Zakład Wytwórczy „Foto-Pam” w Jaśle. Bez obiegu.
Facebook
Twitter
Google+