Willa Leliwa > Sanatorium „Leliwa” im. M. Fornalskiej
Pocztówka wydana przez Biuro Wydawnicze „RUCH”, fot. J. Korpal. Korespondencja z 18 lipca 1967 r.
Facebook
Twitter
Google+