Willa Leliwa > Willa „Leliwa”
Brak informacji o autorze zdjęcia i nakładcy widokówki. Korespondencja z 23 sierpnia(?) 1956 r.
Facebook
Twitter
Google+