Willa Leliwa > Willa „Leliwa”
Pocztówka wydana nakładem Składnicy Kółek Rolniczych w Rymanowie. Obieg, k.a.
Facebook
Twitter
Google+