Willa Leliwa > Willa Leliwa rewers
Pocztówka fotograficzna wydana nakładem K.P. w Krośnie, fot. Strachocki. Korespondencja z 12 sierpnia 1930 r., k.a.
Facebook
Twitter
Google+