Fotografowie - autorzy zdjęć do rymanowskich widokówek*:
 1. dr Jan Kasparek.
 2. H. Poddębski.
 3. „Maryla”, Sambor, Drohobycz.
 4. R. Sennecke, Berlin (1915-1917).
 5. Rudolf Kaska, Krosno (1907-1958) [104, 136].
 6. Strachocki, Sanok [120, 131, 153, 154].
 7. Tadeusz Terlecki, Rymanów.
 8. J. Jastrzębski [102, 132].
 9. J. Korpal [101, 135].
 10. J. Siudecki [103]
 11. St. Naruszewicz [91].
 12. G. Russ [96].
 13. D. Zawadzki [97, 99, 100, 128].

Drukarnie wydające rymanowskie widokówki*:
 1. Zakłady Reprodukcyjne „Akropol” Kraków XXII (1923-1926) [11, 129, 139, 136, 147, 156, 160].
 2. „Akropol” Kraków (1927-1936) [111, 114, 125, 126, 137, 138, 148, 155].
 3. Rotograwura Drukarni i Księgarni św. Wojciecha, Poznań (1895-1989) [141, 151].
 4. Drukarnia W.A. Szyjkowskiego we Lwowie [109].
 5. Polskie wydawnictwo kart widokowych.
 6. Drukarnia Dziennika Polskiego we Lwowie (1918-1939).
 7. Zakład Regel i Kruk w Lipsku.
 8. W.S.P. - Współczesna Sztuka Polska, Przemyśl.
 9. Zorza, Zakład reprodukcji artystyczno-mechanicznej (Zygmunta Gottlieba), Kraków (1907-1921).
 10. PTTK - Zakład Wytwórczy „Foto-Pam” w Jaśle [100].
 11. PTTK Zakłady Wytwórcze Fotowidokówek w Jaśle [96, 97, 99, 128].
* również z Rymanowa "miasta"
Wstecz
Facebook
Twitter
Google+